2005-ben, a Regionális Fejlesztési Operatív Program támogatásával alakult meg a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Regionális Oktató, Fejlesztő és Tanácsadó Központ, melynek vezetője Dr. Buday-Sántha Attila tanszékvezető egyetemi tanár. A központ célja, hogy részt vegyen a régió szakemberképzésében, valamint a regionális tervezésben.
A központ kutatócsoportjai a projekt ideje alatt (2005. június 1 - 2007. május 31.) négy kiválasztott statisztikai kistérségben (Mohácsi, Pécsi, Siklósi, Szentlőrinci kistérség) végeznek kutatómunkát, melynek eredményeként ezen térségekre fejlesztési koncepciót és operatív programokat dolgoznak ki.
A munkában a csoportok vezetőiként részt vesznek a konzorciumi partner, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetének fiatal kutatói is. A kutatócsoportok többi tagjai a Regionális Politikai és Gazdaságtan Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgatók közül kerülnek ki. A munkába alkalmanként a mesterképzésben résztvevő hallgatók is bekapcsolódnak.